WAAROM IS DE DIGITALE BINNENHOF ACADEMY ONTSTAAN?

In de praktijk is het voor politici een uitdaging om goed debat te voeren over digitale thema’s. Veel politici hebben geen technische achtergrond en zijn daardoor relatief onbekend met digitale onderwerpen. Ze hebben inhoudelijke ondersteuning nodig om de consequenties van stellingnames en keuzes te overzien. Tegelijk blijkt het voor hen lastig om goede inhoudelijke ondersteuning te krijgen. De tijdelijke commissie Digitale toekomst concludeerde vorig jaar dat veel aangereikte kennis over onze digitale wereld gekleurd en daardoor slecht bruikbaar is.