VOOR WIE IS DE DIGITALE BINNENHOF ACADEMY BEDOELD?

De kennissessies van de Digitale Binnenhof Academy zijn voorbehouden aan politici en fractieleden van de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Op termijn kan dit worden uitgebreid, bijvoorbeeld als er blijkt leden van gemeenteraden en Provinciale Staten hier ook belangstelling voor hebben.