KAN IK EEN INHOUDELIJKE BIJDRAGE LEVEREN AAN HET PROGRAMMA VAN DE DIGITALE BINNENHOF ACADEMY?

De initiatiefnemers van de Digitale Binnenhof Academy hebben experts vanuit maatschappelijke organisaties uitgenodigd om zich te melden, zodat achtergronden aangeboden kunnen worden over een groot aantal onderwerpen. Ondertussen is een grote poel met experts beschikbaar. Voor elke kennissessie wordt door de initiatiefnemers afgewogen wie de beste spreker is voor een thema.