Digitalisering op de politieke agenda

Thematiek Digitale Binnenhof Academy 2022 De Digitale Binnenhof Academy (DBA) is een initiatief van acht brancheorganisaties uit de digitale sector, met als doel invulling te geven aan de behoefte om meer kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Uit het advies van de – toen nog tijdelijke – commissie … Read more