Sessie Cyberweerbaarheid

Deze sessie van 1 juli 2022 gaat over het belangwekkende thema van de ‘cyberweerbaarheid’. Hoe goed zijn we als land opgewassen tegen alle bestaande en komende cyberdreigingen? Hoe kunnen we onze cyberweerbaarheid verhogen? En welke stappen worden in het buitenland genomen?

Keynotes van de sessie zijn Prof. dr. Bart Jacobs, raadslid Cyber Security Raad (CSR) namens de wetenschappelijke sector en Kevin Jonkers, director Cyber Risk Services bij Deloitte Risk Advisory. Aan de hand van de conclusies van het CSR rapport ”Integrale Aanpak Cyberweerbaarheid” staanzij stil bij de dreigingen waaraan Nederland blootstaat en geven ze toelichting op mogelijke stappen om Nederland weerbaarder te maken.

Heeft u vragen over dit thema? Neem vooral contact met ons op.

Zie een samenvatting van de sessie hieronder:

Vimeo

By loading the video, you agree to Vimeo's privacy policy.
Learn more

Load video