Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

De Digitale Binnenhof Academy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Wij verwerken voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens over uw activiteiten op onze website. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

We verwerken deze gegevens voor de organisatie van kennissessies, het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, u uit te nodigen voor events (nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn. 

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekken door te mailen naar info[@]digitalebinnenhofacademy.nl vanaf het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt. Uw afmelding geschiedt binnen twee weken en u ontvangt hiervan een bevestiging. 

U kunt zich via de website van de Digitale Binnenhof Academy, of als reactie op een uitnodiging via e-mail, aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevens nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen uw naam en e-mailadres en indien nodig andere gegevens die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn. U kunt zich afmelden voor een event door te mailen naar info@digitalebinnenhofacademy.nl

DELEN MET ANDEREN 

De Digitale Binnenhof Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

De Digitale Binnenhof Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

De website van de Digitale Binnenhof Academy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

De Digitale Binnenhof Academy gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: 

  • het optimaliseren van de website 
  • het verzamelen en analyseren van statistieken 

Derde partijen kunnen cookies plaatsen wanneer u YouTube of Vimeo-filmpjes bekijkt op onze website. Voordat u het filmpje bekijkt, krijgt u de vraag of u toestemming geeft hiervoor. U kunt na afloop van het bezoek aan onze website deze cookies verwijderen via de instellingen in uw browser. Een instructie hoe dat werkt kunt u vinden op veiliginternetten.nl. U kunt hier ook vinden hoe u op uw smartphone cookies kunt beheren. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[@]digitalebinnenhofacademy.nl. 
De Digitale Binnenhof Academy zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen. 

DE DIGITALE BINNENHOF ACADEMY 

De Digitale Binnenhof Academy is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, publieke en private organisaties die zich actief bezighouden met de digitale samenleving.  

De initiatiefnemers zijn DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland) en haar deelnemers: AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DCC (Dutch Cloud Community), NBIP (Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers), samen met BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers), Cyberveilig Nederland, DDA (Stichting Dutch Data Center Association), FCA (Fiber Carrier Association), ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort. 
 

BEVEILIGING 

De Digitale Binnenhof Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg[@]ecp.nl. 

Digitale Binnenhof Academy 
p/a. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving 

​Adres: 
Maanweg 174, 8e verdieping 
2516 AB Den Haag 
T: (+31) 70 41 90 309 
KvK: 27169301 
BTW: NL806777291B01 

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Digitale Binnenhof Academy via info[@]digitalebinnenhofacademy.nl.