Politici verkennen positie van burgers in de datasamenleving in sessie Digitale Binnenhof Academy

Op donderdag 20 mei stond het onderwerp ‘Data als eigendom van de burger’ op het programma van de Digitale Binnenhof Academy. Geïnteresseerde politici uit het digitale domein luisterden naar Valerie Frissen, hoogleraar Digital Technologies en Social Change aan de Universiteit Leiden en tevens directeur van het SIDN fonds. Valerie Frissen ging in haar lezing in op de rechtspositie van de burger in de datasamenleving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Daarna was er veel tijd voor vragen van de aanwezige politici.

De openingslezing van Professor Frissen ging dieper in op het fenomeen dat we in een ‘datasamenleving’ leven: alles wat we doen in ons dagelijks leven laat – vaak zonder dat we dat beseffen – fijnmazige digitale sporen na. Ons gedrag dat in die data weerspiegeld wordt, is een goudmijn voor bedrijven, maar ook de overheid ziet hierin aanknopingspunten om de burger goed in beeld te brengen en haar beleid hierop op in te richten. Dit alles brengt ons veel goeds en ook veel digitaal gemak. Maar het roept ook steeds meer vragen op.

De kernvraag die hoogleraar Frissen in de sessie opwierp, was hoe een gelijk speelveld gecreëerd kan worden met een volwaardige positie voor de burger. Dit bracht veel discussie teweeg onder de aanwezige politici en bood zeker ruimte voor een vervolg in de nabije toekomst.

De sessies van de Digitale Binnenhof Academy vinden in besloten setting plaats en terugkijken is niet mogelijk. Wel is binnenkort een korte samenvatting van de lezing terug te vinden op de website.

De volgende sessie van de Digitale Binnenhof Academy heeft als thema ‘Digitale arbeidsmarkt’. Meer informatie volgt.