Alexander van Deursen

Homepage Experts Alexander van Deursen

Professor of communication science

Alexander van Deursen

Als hoogleraar communicatiewetenschap en voorzitter van de bijbehorende vakgroep is Alexander van Deursen geïnteresseerd in de rol van technologie in de processen van menselijke communicatie en in het waarborgen dat technologische ontwikkeling in dienst staat van mensen. Hij staat vooral bekend om de evaluatie van de bijdrage van technologische ontwikkelingen binnen debatten over inclusieve samenlevingen. Op wetenschappelijke wijze brengt Alexander barrières van technologie-engagement in kaart - bijvoorbeeld met behulp van zijn alom erkende raamwerk van digitale vaardigheden - en verklaart hij verschillen in de positieve en negatieve resultaten die mensen ondervinden van engagement met (opkomende) internettechnologie. Hij is geïnteresseerd in hoe verschillende mensen zich technologie toe-eigenen in het dagelijks leven, en onder welke voorwaarden technologie daadwerkelijk kan worden gebruikt om het welzijn te verbeteren.

Alexander heeft veel gepubliceerd in communicatiewetenschappelijke tijdschriften die kritisch ingaan op belangrijke kwesties die voortvloeien uit de omvang en snelheid van de technologische ontwikkeling. Zijn publicaties over digitale vaardigheden en digitale ongelijkheid hebben prijzen gewonnen als beste proefschrift wereldwijd over technologie en communicatie van de International Communication Association, beste proefschrift in communicatiewetenschap in de Benelux van de Nederlandse School voor Communicatieonderzoek, best paper award van de International Communication Association, en de UT in de Media award van de Universiteit Twente.

Alexander heeft de Nederlandse regering, de Europese Commissie, de Internationale Telecommunicatie Unie, UNESCO en andere nationale en internationale organisaties geadviseerd over de sociale implicaties van het internet, met name over de vraag hoe de bijdrage van de technologie aan de vergroting van de sociale ongelijkheid kan worden verantwoord. Hij was gasthoogleraar aan de London School of Economics and Political Science (LsE) en de Arizona State University (ASU). Hij zit in de wetenschappelijke raad van Netwerk Mediawijzer en initieerde het snel groeiende DISTO-project (van digitale vaardigheden naar tastbare resultaten) met professor Ellen Helsper (LsE). Naast zijn academisch werk is hij in talrijke populaire media verschenen, waaronder alle grote nationale kranten, internationale kranten zoals de New York Times en vele andere.

Momenteel leidt Alexander drie onderzoeksprojecten '21st century digital skills, key to contemporary workforce' (consortium met NWO/NRO, ECP en CA-ICT), 'Any Thing for Anyone' (gefinancierd door de NWO VIDI regeling), en 'Digital Inequality in the Netherlands' (met Netwerk Mediawijzer). Met professor Jan van DIjk schreef hij het boek 'Digitale vaardigheden, ontsluiting van de informatiemaatschappij'. Alexander was in 2017-2018 voorzitter van de Commissie Veerkracht (van de faculteit BMS), werkt met Netwerk Mediawijzer aan digitale ongelijkheid en digitale vaardigheden in Nederland.

Zijn persoonlijke website met een overzicht van alle publicaties en projecten is www.alexandervandeursen.nl.