Digitale vaardigheden hoofdthema tijdens eerste najaarssessie van de Digitale Binnenhof Academy

Op donderdag 15 oktober vond de eerste sessie van dit najaar van de Digitale Binnenhof Academy plaats over het digitale vaardigheden van de Nederlandse maatschappij. De digitalisering zet onverminderd door en dat vraagt om nieuwe vaardigheden van werknemers, ondernemers en consumenten. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen met de transitie en er straks niet mensen langs de kant komen te staan?

De keynotes van deze sessie  werden verzorgd door  Prof. dr. ing  Alexander  van Deursen,  hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente, en Prof. Dr. Bas ter Weel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Alexander van Deursen ging met name in op het thema digitale inclusie. In zijn keynote vertelde hij de genodigden over welke digitale vaardigheden nodig zijn om mee te doen in een gedigitaliseerde maatschappij, de verdeling van digitale vaardigheden in de maatschappij en de maatregelen om digitaal bewustzijn te vergroten. Professor Bas ter Weel ging met name in op de economische gevolgen van de opkomst van nieuwe technologie voor de beroepsbevolking. Welke vaardigheden hebben werknemers nodig om op de arbeidsmarkt van de toekomst mee te kunnen komen en om Nederland zijn sterke economische positie in de toekomst te laten behouden? Na afloop van beide keynotes konden de aanwezige politici naar lust vragen stellen aan beide academici.

Een korte videosamenvatting van de keynotes treft u op de pagina Naslagwerk op de website Digitale Binnenhof Academy.​

Foto

Komende weken zullen er weer diverse kennissessies georganiseerd worden. De eerst volgende alweer op 8 november over de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Mail naar  info@digitalebinnenhofacademy.nl als u op de hoogte wilt worden gehouden over nieuwe sessies. Let wel: sessies zijn alleen toegankelijk voor politici en fractiemedewerkers van de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement.
Over de Digitale Binnenhof Academy
De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van DINL, AMS-IX, DCC, NBIP, BTG, Cyberveilig Nederland, DDA, FCA, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort. Doel van het initiatief is ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.