Sessie Digital Services Act en Digital Markets Act 8 november 2021

Op maandag 8 november organiseerde de Digitale Binnenhof Academy een virtuele sessie over de Digital Services Act en de Digital Markets Act, nieuwe Europese regelgeving die kaders gaat stellen voor handel in digitale diensten en het functioneren van de digitale markt in Europa. Professor Joris van Hoboken, verbonden aan het Digital Services Act Observatory, ging in zijn keynote in op de impact van deze nieuwe regels, de … Read more

Sessie Digitale vaardigheden en de impact op de maatschappij 15 oktober 2021

De online sessie van vrijdag 15 oktober van de Digitale Binnenhof Academy ging over ‘digitale vaardigheden en de impact op de Nederlandse maatschappij”. In deze sessie werd inzichtelijk gemaakt hoe digitale vaardigheden in alle lagen van de samenleving van belang zijn en welke uitdagingen er liggen. Prof.dr.ing Alexander van Deursen, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente met als aandachtsgebied digitale inclusie, en Prof. Dr. Bas ter Weel, hoogleraar economie … Read more

Sessie Cyberweerbaarheid 1 juli 2021

Op donderdag 1 juli vond de vierde (digitale) sessie van de Digitale Binnenhof Academy plaats. Ditmaal ging de sessie over het belangwekkende thema van de ‘cyberweerbaarheid’. Hoe goed zijn we als land opgewassen tegen alle bestaande en komende cyberdreigingen? Hoe kunnen we onze cyberweerbaarheid verhogen? En welke stappen worden in het buitenland genomen? Keynotes van … Read more

Sessie Data als eigendom van de burger 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei organiseerde de Digitale Binnenhof Academy haar derde sessie voor geïnteresseerde politici uit het digitale domein. De lezing ging over data als eigendom van de burger. Professor dr. Valerie Frissen ging na een openingslezing in op allerlei vragen van de aanwezige politici. De sessies van de Digitale Binnenhof Academy worden niet opgenomen. … Read more

Sessie ​Digitale Economie & Infrastructuur 22 april 2021

Op donderdag 22 april organiseerde de Digitale Binnenhof Academy haar tweede sessie voor geïnteresseerde politici uit het digitale domein. Professor Volberda gaf een globale schets van wat de Nederlandse digitale economie precies behelst, en welke rol de digitale infrastructuur hierin speelt. Hij lichtte ook toe welke Europese en mondiale ontwikkelingen er zijn ten aanzien van o.a. … Read more

Sessie ​Digitale Veiligheid 08 april 2021

Op donderdag 8 april organiseerde de Digitale Binnenhof Academy de eerste lezing voor geïnteresseerde politici over digitale veiligheid. In haar lezing schetste Professor Bibi van den Berg  in vogelvlucht het domein van digitale veiligheid en deelde ze welke uitdagingen op dit gebied komende vier jaar op ons afkomen. Na de lezing ging Professor van den Berg in … Read more