Sessie Digital Services Act en Digital Markets Act

De Digital Services Act en de Digital Markets Act, nieuwe Europese regelgeving die kaders gaat stellen voor handel in digitale diensten en het functioneren van de digitale markt in Europa, staan centraal in deze sessie van 8 november 2021 Professor Joris van Hoboken, verbonden aan het Digital Services Act Observatory, gaat in zijn keynote in op de impact … Read more

Sessie Digitale vaardigheden en de impact op de maatschappij

Deze online sessie van vrijdag 15 oktober 2021 gaat over ‘digitale vaardigheden en de impact op de Nederlandse maatschappij”. In deze sessie wordt inzichtelijk gemaakt hoe digitale vaardigheden in alle lagen van de samenleving van belang zijn en welke uitdagingen er liggen. Prof.dr.ing Alexander van Deursen, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente met als aandachtsgebied digitale … Read more

Sessie Cyberweerbaarheid

Deze sessie van 1 juli 2022 gaat over het belangwekkende thema van de ‘cyberweerbaarheid’. Hoe goed zijn we als land opgewassen tegen alle bestaande en komende cyberdreigingen? Hoe kunnen we onze cyberweerbaarheid verhogen? En welke stappen worden in het buitenland genomen? Keynotes van de sessie zijn Prof. dr. Bart Jacobs, raadslid Cyber Security Raad (CSR) namens … Read more

Sessie Data als eigendom van de burger

De lezing van Professor dr. Valerie Frissen op 20 mei 2021 gaat over data als eigendom van de burger. Hieronder de powerpoint slides voor een indruk. Heeft u vragen over dit thema? Neem vooral contact met ons op.

Sessie ​Digitale Economie & Infrastructuur

Professor Volberda geeft in de sessie van 22 april 2021 een globale schets van wat de Nederlandse digitale economie precies behelst en welke rol de digitale infrastructuur hierin speelt. Hij licht ook toe welke Europese en mondiale ontwikkelingen er zijn ten aanzien van o.a. innovatie, sleuteltechnologieën en connectiviteit. Volberda adresseert tot slot de kansen, uitdagingen … Read more

Sessie ​Digitale Veiligheid

In de lezing van Professor Bibi van den Berg van 8 april 2021 wordt in vogelvlucht het domein van digitale veiligheid toegelicht en de uitdagingen op dit gebied die de komende vier jaar op ons afkomen. Hieronder een korte outline van de lezing en een korte videoimpressie. Wilt u meer informatie over dit thema? Neem … Read more