Politici verkennen positie van burgers in de datasamenleving in sessie Digitale Binnenhof Academy

Op donderdag 20 mei stond het onderwerp ‘Data als eigendom van de burger’ op het programma van de Digitale Binnenhof Academy. Geïnteresseerde politici uit het digitale domein luisterden naar Valerie Frissen, hoogleraar Digital Technologies en Social Change aan de Universiteit Leiden en tevens directeur van het SIDN fonds. Valerie Frissen ging in haar lezing in op de rechtspositie van de burger in de datasamenleving en de uitdagingen die dat … Read more

Digitale Binnenhof Academy organiseert tweede sessie over de Digitale Economie

Afgelopen donderdag 22 april organiseerde de Digitale Binnenhof Academy haar tweede sessie voor geïnteresseerde politici uit het digitale domein. De lezing ging over de digitale economie, met daarbij ook aandacht voor de onderliggende digitale infrastructuur. Professor Henk Volberda ging na een korte openingslezing in op allerlei vragen van de aanwezige politici. Henk Volberda is professor Strategic Management en … Read more

Eerste sessie van start

Afgelopen donderdag 9 april organiseerde de Digitale Binnenhof Academy de eerste lezing voor geïnteresseerde politici over digitale veiligheid. Professor Bibi van den Berg ging na een korte openingslezing in op allerlei vragen van politici. ​Bibi van den Berg is als hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan de Universiteit Leiden en is één van de vier wetenschappelijke leden van … Read more